Styrelse & kommittéer

Ordförande:
Per Werngren
per.werngren@acceleratorab.com
0708-72 32 05

Vice ordförande och sekretarare:
Jonas Billberg
billberg.jonas@gmail.com
0702-14 06 92

Kassör:
Jessica Jewrém
jessica.jewrem@gmail.com
072-508 51 34

Ledamot (tävlingsansvarig):
Rickard Sundbom
rckrdsndbm@gmail.com
0705-73 25 87

Ledamot (lagledaransvarig):
Åsa Alsén
asa.alsen@icloud.com
0709-92 73 73

Ledamot (tränings- och utbildningsansvarig):
Magnus Wärle
magnus.warle@gmail.com
0768-80 06 03 

Ledamot (materielansvarig):
Paul Törner
paul@stenfirmatorner.se
070-620 04 41  

Ledamot (sponsringsvarig):
Vakant

Ledamot (lägeransvarig):
Matina Janmark
martina.janmark@gmail.com
073-502 01 00

 

Valberedning:
Camilla Wärle (ordf)
Titti Lundgren
Pia Holmberg

Revisorer:
Anders Gillberg
Andreas Fransson
Anna Törner (suppleant)

Övriga funktioner:

Klädkommittén:
Andreas Hallberg (ordf)
Madeleine Gillberg
Karin Holmberg
Veronica Pettersen

Tävlingskommittén (ej säsongsuppdaterad förutom ordf):
Rickard Sundbom (ordf)
Lars Berglind

Utbildningskommittén:
Magnus Wärle (ordf)
Håkan Johansson

Sponsringskommittén:
Styrelsen
...fler namn efterfrågas!

Webbredaktion:
Camilla Werngren
Annika Billberg

Redaktionen nås på följande adress:
tslk.redaktionen@gmail.com

Hedersmedlemmar (alfabetisk ordning):
Daniel Eriksson
Stefan Bessman