Styrelsen informerar

Info från årsmöte och presentation av klubbens nya styrelse

Den 27:e maj hölls klubbens årsmöte, för andra året i rad på Teams som vi numera alla är lite väl bekanta med. 22 medlemmar deltog och det blev ett engagerat och positivt möte.

Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen och gick igenom årets resultat- och balansräkning. Vi kunde tillsammans md klubbens utsedda revisorer konstatera att verksamheten är i god ordning och att vi under räkenskapsåret gör ett positivt resultat, främst till följd av minskade kostnader relaterat till covid-situationen och dess effekter.

Vidare ställde sig stämman bakom styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter och enligt valberedningens förslag valdes Per Werngren på nytt till klubbens ordförande i ytterligare ett år och ett antal nyval och omval i styrelsen skedde. Den nykomponerade styrelsen presenteras nedan.

Årsmötet hade denna gång inga övriga frågor eller motioner att behandla.

I samband med årsmötet klev Titti Lundgren, Jörgen Eklund och Mimmie Buvall-Enström av sina uppdrag i styrelsen och de förtjänar ett stort tack från oss alla. Extra stora applåder till Titti och Jörgen som båda jobbat länge och engagerat i klubbens tjänst, TACK!

Under säsongen 21/22 kommer klubbens styrelse utgöras av följande personer och ansvarsområden:
Per Werngren – ordförande
Jonas Billberg – sekreterare & vice ordförande (omval)
Erik Karlin – kassör (nyval)
Håkan Johansson – tränaransvarig
Maith Runebrant – lagledaransvarig
Rickard Sundbom – tävlingsansvarig (nyval)
Emelie Björkwall – läger- och marknadsansvarig (omval)
Malin Hedmark - läger- och marknadsansvarig (nyval)
Andreas Ahlqvist - materielansvarig

PM från styrelsemöte Täby Slalomklubb 14 april

 Kort utdrag från mötet

  • Styrelsen fick en genomgång av status i klubbens upphandling av lägerort av vår arrangörspartner Konfido. Mats Ekberg presenterade läget och mottagna offerter och diskussion följde om de olika anläggningarnas erbjudande, styrkor/svagheter etc. Ramundberget plus tre ytterligare orter utvärderas och styrelsen räknar med att fatta beslut inom kort.
  • En utsedd arbetsgrupp har tillsammans med styrelsen under en tid arbetat fram förslag för förbättring av klubbens träningserbjudande för de av våra åkare som önskar ytterligare träningsdagar, en sk ambitionssatsning. Under mötet gavs information om de senaste diskussionerna på området och styrelsen bestämde att det nu är dags att ta fram ett beslutsunderlag för det nu föreslagna upplägget.
  • I syfte att fortsätta vår satsning på bättre och bättre träning i klubbens regi beslutade styrelsen även att fortsätta den utökade satsningen för Juniorer/FIS-åkare som innebär extra ekonomiskt stöd (beslutades första gången 2019-04-09, bekräftades 2020-04-20 och är föremål för omprövning inför varje säsong). Som motprestation gäller som tidigare bland annat att gruppen arrangerar två FIS- eller ENL-tävlingar (Ramisslalomen) och att satsningen ska omfatta även de åkare som inte går på skidgymnasium.
  • Utöver tre ovanstående punkter och ett antal övriga diskussions-/och informationspunkter hanterade mötet även en genomgång av verksamhetens olika delar och styrelsen kunde konstatera att vi ligger väl till inom de olika områdena. Arbete pågår både med att avsluta innevarande verksamhetsår på ett bra sätt samt att planering för kommande säsong är initierad.
  • Slutligen fattades beslut om att klubbens årsmöte kommer att genomföras digitalt även i år, som ett Teams-möte den 27/5 kl 19.00.  Ytterligare information och möteslänk kommer publiceras i våra sociala medier och på hemsidan. Styrelsen hoppas att så många som möjligt passar på att delta, varmt välkomna!

/Styrelsen via Jonas Billberg