Roller

I Täby Slalomklubb är vi många frivilliga som hjälps åt att driva verksamheten. Några av dessa roller beskrivs nedan:

Tränaransvarig

Sitter i klubbens styrelse

Tränaransvarig ansvarar tillsammans med klubbens huvudtränare för att:
- Vi har rätt tränarbemanning över säsongen i respektive åldersgrupp.
- Vi har rätt bemanning på våra klubbläger i respektive åldersgrupp.
- Ta fram utbildningsplaner för klubbens tränare (tillsammans med Utbildningsansvarige

 

Tränare

Ansvarar för att genomföra träningen enligt den planerings som lagts. Tränaren går igenom vad som gäller för träningstillfället och följer upp efteråt som avslutning på träningen. Tränare i klubben har erfarenhet av träning i alpin utförsåkning och har gått relevant utbildning, vilket kan vara i klubbens regi, arrangerad av skidförbundet (SATU1 och/eller 2) eller Stockholms skidförbund.

 

Lagledaransvarig

Sitter i klubbens styrelse

- Kanaliserar information som ska ut i grupperna via lagledarna, till exempel från styrelsen, lägeransvarig eller klädkommittén.
- Ser till att det finns lagledare till alla grupper och sammankallar dessa till möte ca en gång per månad under skidsäsongen.
- Ansvarar för att all närvaro rapporteras till kommunen och till riksidrottsförbundet för att få lokalt aktivitetsstöd.
- Ansvarig för (Systemägare) Kansliet Online (webbsida) och administrerar bla. behörighetsfrågor.

 

Tävlingsansvarig

Sitter i klubbens styrelse

- Ser till att klubben har bra förutsättningar att arrangera tävlingar varje år, tex LVC, Stockholm race samt klubbmästerskap.
- Jobbar med utbildning och kompetensfrågor inom tävling. I fokus står tidtagning och tävlingsledning. 
- Ingår i Stockholm skidförbunds tävlingskommitté som tar fram regelverket för tävlingar i regionen
- Förhandlar med de alpina klubbarna i Stockholm om säsongens tävlingar

 

Materialansvarig

Sitter i klubbens styrelse

- Budget- och inköpsansvarig för tränings- och tävlingsmateriel.
- Säkerställer att det finns rätt information och rutiner till framför allt gruppernas huvudtränare och respektive åldersgrupps materielansvarig (en per årgång) samt klubbens tävlingsansvarig.
- Det finns utrustning och materiel utdelat till grupperna. Denna är märkt med respektive grupps färgkod och det finns platser anvisade för förvaring. Grupperna förväntas underhålla och laga materiel allt eftersom. Inför och under säsong görs avstämningar och avvikelser korrigeras.
- Även ansvarig för Klubbstugan.