Sponsring & sponsorer

Bli sponsor till Täby Slalomklubb!

Bakgrund & verksamhet:
Täby Slalomklubb (TSLK) bedriver träningsverksamhet med inriktning på alpin tävlingsåkning för från förskoleklass och upp till senior. Klubben har idag knappt 300 aktiva åkare. Många ungdomar har haft stora framgångar i respektive tävlingsklass samt att vi haft stora framgångar bland de äldre i större nationella och internationella mästerskap. Träningen inriktas på att hjälpa barnen/ungdomarna att utveckla sin skidteknik för att bli duktiga tävlingsåkare samtidigt som de ska ha roligt. Målsättningen är att så många som möjligt ska vilja fortsätta att träna och tävla långt upp i åldrarna.

Klubbens verksamhet bygger på ideella insatser från engagerade föräldrar och på våra samarbetspartners & sponsorer. Våra resurser används till:
- utrustning och material för att kunna bedriva träning och tävling
- startplatser på tävlingar
- träningslägerverksamhet
- ersättning till våra ungdomstränare (som tidigare oftast själva tränat/tävlat med klubben)
- att bistå våra finalister så att de ska ha möjlighet att åka på finalerna runt om i landet.
- utbildningar, föreläsningar, seminarier
- priser på tävlingar

Möjligheter för ditt företag att synas tillsammans med Täby Slalomklubb
Det finns flera sätt att vara med och bidra till detta och samtidigt synas tillsammans med Täby Slalomklubb. Att vara samarbetspartner till Täby slalomklubb kan handla om att vara en passiv stödmedlem men också till att mer aktivt stärka det egna företagets varumärke och bygga relationer med såväl våra egna medlemmar som med medlemmar i andra alpina klubbar i framförallt Stockholmsområdet.

Vill du veta mer om de olika möjligheterna att vara sponsor så kontakta styrelsen på info@tslk.se eller ring ordförande Per Werngren på 0708 72 32 05.