Klubbläger säsongen 2024/25

Nu finns datumen för våra Klubbläger för säsongen 2024/25 klara. Anmälan öppnar på midsommarafton för Ungdoms- och Familjeläger (Höstlovslägret öppnar i april).

  • Höstlovsläger (Zermatt) 25/10 till 2/11 (flexibilitet ges både kring ankomst- och avresedatum och dessa datum får ses som "längsta möjliga". Första träningsdag är preliminärt 25/10 och sista är 2/11.
  • Ungdomsläger (Hamra) 30/11 till 3/12 (ankomst 29/11)
  • Familjeläger (Hamra) 13/12 till 15/12 (ankomst 12/12) – därefter Ambitionsläger
  • Vårläger (Hamra) vi återkommer med exakta datum och om det blir Klubbläger eller Gruppläger

 

Klubblägerplan:

Denna plan är nu fastlagd. Den baserar sig på det försäsongsupplägg vi haft tidigare år och ska ses som ett stöd för att planera sin höst men som alltid kan snöbrist i Sverige leda till omplanering. Det tillkommer sedan ett antal Grupp och Ambitionsläger under hösten där vi inleder med träning i inomhusbackar eller på glaciär.

Läger i samband med tävlingsfria helger under vintern/våren arrangeras gruppvis, mer information ges av er respektive lagledare. Planering av dessa kommer att initieras då tävlingsprogrammet för vintern/våren 2024 är fastlagt.


INFORMATION OM LÄGER SAMT ANMÄLNINGSLÄNKAR:

Vid anmälan till samtliga våra läger gäller att ev avbokning löser var och en via sin egen hemförsäkring eller egen reseförsäkring. All lägeranmälan är bindande

 

Höstlovsläger i Zermatt vecka 44 - 2024

Återigen arrangerar vi höstlovsläger i Zermatt. Lägret äger rum 25 oktober till 2 november där flexibilitet ges både kring ankomst- och avresedatum. De flesta väljer en något kortare vistelse.

Var och en bokar sin egen flygresa, ange i bokningsformuläret vad ni bokat.

Det tips är att boka flyg så fort som möjligt. Det kan också löna sig att boka sportbiljett på SAS eftersom det då ingår två bagage upp till 23 kg, dvs man får med sig två par skidor i ett fodral om inte totalvikten överstiger 23 kg. TSLK:s avtalskod för Sportbiljetter är NTSKCR2. 

 

Ungdomsläger november/december 2024 i Hamra

Lägret är öppet från U12 och uppåt. Det äger rum 30 november till 3 december (ankomst kvällen 29 november).

 

Familjeläger december 2024 i Hamra

Detta läger är vårt största läger med flest deltagare och äger rum 13-15 december (ankomst kvällen 12 december). Anmälan öppnar midsommarafton - "först till kvarn" gäller!

 

Vårläger mars eller april 2025 i Hamra

Vi återkommer med info!

 

Externa åkare vid läger debiteras SEK 300 per dag (gäller alla läger och beslutades av styrelsen 2016-11-23).

 

Riktlinjer för ledighet från skola och läxläsning på läger

 

Ensamåkande ungdomar – Styrelsen diskuterade bland annat frågan om ålder för att delta själv på läger och konkluderade med att i U14 och uppåt är det OK att åka själv. I U12 bör man endast i undantagsfall skicka sina barn ensamma på läger. Om detta sker skall man i god tid innan försäkrat sig om att någon annan vuxen ansvarar för ditt barn under lägret. Ditt barn skall vara väl förtrogen med den personen och de skall känna varandra sedan tidigare och det är viktigt att denna person skall ha accepterat det ansvar det medför. Förutom hemlängtan, sömnproblem etc. kan även hjälp med skidvård eller olycka i backen mm behövas vilket gör ansvaret större.